Luisteren in je leunstoel: voorlezen aan ouderen

Luisteren in je leunstoel. Voorlezen aan mensen met dementie - Voorlezen van verhalen kan mensen helpen met elkaar in gesprek te komen. Het luisteren naar verhalen inspireert mensen om eigen levensverhalen te vertellen. Voorlezen kan de communicatie en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Over voorwaarden voor en aanpak van het voorlezen, over het aansluiten bij herinneringen van ouderen via tekstkeuze, over het voorlezen zelf en het gesprek na het voorlezen.

De magie van het verhaal. Voorlezen aan ouderen - Wat is voorlezen, wat gebeurt er bij het voorlezen. Uitgangspunten en principes. Wat is reminiscentie, het belang van herinneringen en zintuigen. Tekstkeuze en voorwaarden voor teksten. Voorbeelden, verschillende voorleessituaties en ervaringen.

De voorleescirkel. Stappen in het voorlezen. De voorlezer als spil. De voorleesomgeving (voorwaarden). Wat voorlezen: vinden van de teksten en tekstkeuze. Voorbereidingen voor het voorlezen (oefenen). Het voorlezen zelf. Reacties: het gesprek over de teksten.

Oefenen van het voorlezen. Soorten voorlezen. Ingrediënten van het voorlezen: wat de voorlezer moet weten. Schrijftaal en spreektaal. Ademen en techniek. Wel of geen accent en hoe? Wat oefenen en hoe? Voorleestraining.

Opzet en organisatie van een voorleesproject. Waarom voorlezen? Doelstellingen van het voorlezen. Doelgroepen. Een voorleesteam vinden. De startfase en de voortgang van het project. Werven van voorlezers en werven van ouderen/bewoners. Samenwerking bibliotheek- zorginstelling-welzijnsinstelling. Zoeken naar geschikt voorleesmateriaal. Interactief voorlezen. Positie van vrijwilligers. Scholing en training van vrijwilligers en beroepskrachten. Ervaringen met voorleesprojecten.

Mantelzorg, troost en schoonheid

Hou me maar vast -Lezing bij de presentatie van mijn boek: het verhaal van twaalf jaar zorgen voor mijn moeder en hoe ik met haar het gewone leven zoveel mogelijk bleef leven.

Je bent mijn goeie paardje -Lezing over twaalf jaar zorgen voor mijn moeder. Het dementeringsproces in fasen, taken en mijn ervaringen als dochter / mantelzorger. Foto's laten zien hoe de ziekte voortschrijdt.

De zorg, de moeite en de winst -Lezing over wat het zorgen mij kostte en wat het mij bracht. Wat hielp mij tijdens het zorgen? Hoe bleef ik in evenwicht. Het belang voor mij als mantelzorger om voor mijzelf te zorgen.

Wat is 'samen' in het zorgen voor -Lezing over twaalf jaar zorgen met het accent op samenwerking. Míjn verhaal over samenwerken met familieleden en verzorgenden. Over het grote belang van samenwerken, hoe dat er uit kan zien en hoe het mis kan gaan.

De zorg, de schoonheid en de troost -Lezing over het belang van schoonheid in de zorg voor mijn moeder en de troostende werking van het zoeken naar schoonheid. Met foto's van schoonheid en troost.

De bloesjes van mijn moeder -Verhaal en foto's van mijn bloesjesproject: over rouwen na de dood van mijn moeder, over schoonheid en het koesteren van kledingstukken van mijn moeder, die langzaam maar zeker een nieuwe bestemming krijgen.

Troostboeken voor mantelzorgers van mensen met dementie -Lezing over het lezen van boeken als troost. Ik verslond ze, de verhalen van kinderen die schreven over de intensieve en langdurige zorg voor hun ouders, boeken van partners van mensen met dementie. Ik voelde mij getroost door al die zorgenden. Welke boeken las ik en wat vond ik daar? Hoe hielpen die boeken mij de zorg voor mijn moeder vol te houden? Met literatuurlijst en citaten.

Dansen in de hemel, naar het bal bij de engelen -Lezing over de ziekte van Alzheimer en het belang van rituelen en verbeeldingskracht. Hoe ik mijn moeder probeerde te ondersteunen door het opzeggen van versjes en het maken van (engelen)verhalen. Over het maken van verhalen die helpen en ondersteunen.

Wat ik leerde over mijzelf in het zorgen voor mijn moeder -Hoe het weeshuisverleden van mijn moeder als een boemerang terugkwam in haar laatste levensfase. Lezing over onverwerkt verleden en dementie, over familiedynamiek, schuldgevoel, omgaan met grenzen, zorgpatronen van geven en ontvangen en hoe die zich vertalen in zorggedrag.

Levensverhalen, herinneren en schrijven

Wat ik las en waarom -Over leesgeschiedenis en de functie van het lezen van boeken -hier lezen

Het belang van het levensverhaal in de zorg voor mensen met dementie -Je moet het levensverhaal kennen om goed te kunnen zorgen. Aandacht voor het levensverhaal in de intake, zorg- en leefplan, zorg- en andere activiteiten. Terugblikken en vertellen over vroeger helpen in het dagelijkse contact met ouderen en helpen hun isolement te doorbreken. Met veel persoonlijke voorbeelden.