'Laten we gaan skelteren, paardrijden, kajakken, schaatsen, bowlen...' Over (programmaties) werken met randgroepjongeren binnen het VJV

Doctoraalwerkstuk bij het afsluiten van mijn studie Andragogiek in Nijmegen: over methodiek van het werken met werkende en werkloze arbeidersjongeren. Randgroepjongeren? Een veelgehoord en destijds veel bestreden begrip, aarzelend gebruikt om aan te geven dat het gaat om een bepáálde groep jongeren. In het werkstuk staat de methodiek centraal. Vanuit de vraagstelling: 'Hoe ga je als werk(st)er om met werkende en werkloze arbeidersjongeren?' wordt ingegaan op doelstellingen, uitgangspunten en centrale aandachtspunten (voorwaarden) met betrekking tot het omgaan met jongeren. De manier waarop programmaties werken met jongeren vorm kan krijgen wordt uitgewerkt: ingangen voor programmering; komen tot een programmakeuze via een informele programmering; opbouw in het programma, schets van een structuur van werken. Het kader van het vormingswerk (Vormingswerk Jonge Volwassenen) staat hier min of meer model vor de mogelijkheden die beschreven worden. Veel ideeën en suggesties zullen echter ook binnen een ruimer kader (buurtwerk, open jongerenwerk) opgepakt kunnen worden. Illustratief hierbij is een beschrijving van een aantal jaren werken met een groep jongeren binnen het VJV, die als bijlage is toegevoegd aan het werkstuk.

Direct gekoppeld aan het methodiekstuk is een beschrijving van het proces waarin dit werkstuk tot stand kwam: een beschrijving van de eigen werkwijze en de manier van onderzoek die gebruikt is om te komen tot aanvulling, vervollediging en systematisering van de eigen werkwijze. Verder in dit boek: Plaatsbepaling van het Vormingswerk Jonge Volwassenen als voorziening voor jongeren; de geschiedenis van het wonen en leven van de Maastrichtse arbeidersbevolking (historisch perspectief); typering van de verschillende groepen jongeren en ontstaan van jongerensubculturen; de belevingswereld van de jongeren en de kloof tussen wat zij als problemen ervaren en de problemen van de werkers.

José Franssen

Uitgegeven in eigen beheer, 1982, 2e druk i.s.m. Landelijk Bureau Vormingswerk Jonge Volwassenen, Utrecht, 1983

ISBN 987 90 6664 007 3

Uitverkocht, niet meer leverbaar