Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes? Levensverhalen van bewoners en personeel van St. Anna

Oude mensen met een verstandelijke handicap wonen soms 50 jaar of langer in St. Anna in Heel. Ze hebben geleefd in verschillende tijden en zorgsystemen en ze hebben zonder uitzondering veel meegemaakt en beleefd. Nu ze de leeftijd hebben om te sterven verdwijnen er met hen verhalen en persoonlijke geschiedenissen die de moeite waard zijn gekend te worden. Hun verhalen zijn in het openbaar nog veel te weinig gehoord en gelezen.

Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes? is uitgegeven door St. Anna in Heel, een grote instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Het is een boek met levensverhalen van bewoners en personeel van St. Anna. In het boek vertellen 8 oudere bewoonsters hun levensverhaal, met foto’s uit hun eigen fotoalbums. De 8 levensverhalen zijn aangevuld met een tiental interviews met familieleden van bewoners en (oud)medewerkers van St. Anna. Door de interviews krijgen de levensverhalen nog meer kleur en diepte. Het leven van de bewoners en hun verhalen zijn ondenkbaar zonder de inbreng en aanwezigheid van familieleden en medewerkers. Velen van hen komen al zo’n lange tijd op St. Anna, dat ook hún levensverhaal onlosmakelijk met het instituut verbonden is. Het boek vertelt zo ook over de geschiedenis van de zorg in St. Anna, dat als instelling net het 125-jarig bestaansfeest gevierd heeft.

Een uitgebreide inleiding verhaalt over de ontstaansgeschiedenis van het boek, waarvoor het initiatief bij de cliëntenraad lag. De levensverhalen zijn het resultaat van een uitgebreid werkproces, waarin uitgezocht werd hóe je het beste levensverhalen kunt optekenen van bewoners, op zodanige wijze, dat die bewoners er zelf veel plezier aan beleven. De 8 ouderen vertelden in een serie gesprekken hun levensverhaal aan José Franssen, de schrijfster van het boek en aan Truus Vullers, die vanuit de cliëntenraad intensief betrokken was bij het project. Als een grote puzzel werden de stukjes verhaal in elkaar gelegd. Samen zochten ze urenlang naar foto’s die bij het verhaal pasten en aan het einde van de rit kreeg iedere bewoonster het eigen levensverhaal terug in een levensboek. Een boek, bedoeld om vaak in te kijken, om aan anderen te laten zien, zodat het vertellen van verhalen door kon gaan.

Het boek Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes?werd gepresenteerd op 28 mei 2005 tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag voor cliënten van St. Anna en hun familieleden.

José Franssen

Uitgeverij TIC Maastricht en Stichting Anna Heel, 2005

ISBN 90 76043 85 X

Uitverkocht, niet meer leverbaar