Over de Snipperberichten

Landschap van herinneringen: de methode

Snipperberichten zijn mededelingen, boekbesprekingen, citaten, teruggevonden knipsels en artikeltjes, fragmenten uit lezingen die ik ooit gaf, artikelen die ik over mijn werk schreef… het is een potpourri van allerlei wetenswaardigheden over het werken met levensverhalen. Achtergronden, aanwijzingen en methodische informatie. Ze horen bij de 52 oefeningen die je ook op mijn site vindt. Want hoe doe je dat nu, werken met die oefeningen? Waar moet je op letten als je een groep wilt begeleiden? Hoe bouw je een cursus op?

Veel Snipperberichten gaan over de methode. Achtergrondinformatie, literatuurverwijzingen, tips en ideeën voor het werven van een groep of voor het lesgeven. Stof voor mensen die met anderen werken rond levensverhalen, zoals docenten schrijven, werkers in de geestelijke gezondheidszorg, activiteitenbegeleiders, creatief therapeuten, psychologen, biografisch werkers, geestelijk verzorgenden, pastores, en ouderenadviseurs. Die berichten vind je op deze middenpagina onder het blokje methode.

In andere berichten vertel ik over boeken die ik las, citeer ik uit kranten en boeken en ik maakte een aantal literatuurlijsten. Die berichten vind je links onder het blokje citaten en boeken.

De Snipperberichten zijn gratis. Ik verstuur ze onregelmatig en zet ze daarna op mijn site. Heb je belangstelling voor de Snipperberichten? Meld je dan aan per email: info@josefranssen.nl. Als je op de mailinglijst staat, krijg je de berichten vers van de pers per mail in een word-document.