Deskundigheidstraining Landschap van Herinneringen 2020

Training levensverhalen schrijven 2020

Naarmate mijn uren verstrijken / met mijn herinneringen / haast ik mij meer oude dingen / met heel andere te vergelijken / Leo Vroman in: Vergelijkingen

Autobiografisch schrijvenSteeds meer mensen willen hun levensverhaal schrijven. Sommigen willen hun ervaringen niet verloren laten gaan, anderen zoeken antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’, de kernvraag in elke autobiografie. Motieven om zich aan te melden voor een cursus Levensverhalen schrijven zijn heel verschillend. De mevrouw die haar verhaal wil opschrijven op aandringen van haar kinderen of kleinkinderen komt met heel andere bedoelingen dan degene die mooie verhalen wil leren schrijven of de man die de dingen uit het voorbije leven eens op een rij wil zetten. Als docent autobiografisch schrijven moet je je daar goed bewust van zijn.Want hoe doe je dat nu, je eigen levensverhaal opschrijven? Hoe pak je dat aan? Hoe kun je als docent mensen helpen hun eigen verhaal te vertellen, op papier? Als deze vragen je bezig houden, is deze deskundigheidstraining iets voor jou! Tijdens zes lesdagen staan methodieken en werkvormen van het werken met levensverhalencentraal. De structuur van de schrijfoefeningen, themakeuze, fasering en opbouw van een cursus levensverhalen schrijven komen aan bod. Je leert de herinnering te hanteren als uitgangspunt in de zoektocht naar levensverhalen. Het geheugen als voorraadkamer en de taal als voertuig. Ook de vraag hoe bestaande autobiografieën te gebruiken in cursussen, komt uitgebreid aan bod.

Specifieke aandacht is er in de training voor ouderen als doelgroep: het zijn vaak ouderen die hun levensverhalen willen vastleggen. Waarmee moet je dan rekening houden? Hoe zet je een werving op?

Voor wie? De training is bedoeld voor docenten schrijven/literaire vorming, en mensen die werken met ouderen en hun levensverhalen, bijvoorbeeld geestelijk verzorgers en mensen in de ouderenzorg

Wat levert het op?Je doet inspiratie op voor het werken met mensen en hun levensverhalen. / Je leert een cursus levensverhalen schrijven te ontwikkelen en uit te voeren (er is ook aandacht voor werving en publiciteit). / Je leert verschillende methodieken en werkvormen voor autobiografisch schrijven kennen. / Je oefent met verschillende methodieken rond het werken met levensloop en levensverhalen en beoordeelt deze voor een cursus levensverhalen schrijven. / Je leert omgaan met het geheugen als instrument voor het schrijven van levensverhalen. / Je leert over het structureren van schrijf- en verteloefeningen, over themakeuze, en over opbouw en fasering van een cursus. / Je leert (meer) literatuur kennen m.b.t. autobiografie en autobiografisch werken. / Via oefeningen en training ervaar je aan den lijve hoe autobiografisch schrijven werkt en je legt daarin je eigen accenten.

Mogelijke thema’s en onderwerpenwerving en publiciteit / uitgangspunten voor autobiografisch werken in een groep, basisprincipes en voorwaarden/ aanwijzingen voor het schrijven / startfase in een cursus / het belang van associatietechnieken in het schrijven en de rol van creativiteit in het schrijfproces / themakeuze/ de fasering in de oefeningen: het schrijfproces/ opbouw en structuur van de cursus: begin, midden, einde / spanningsboog in de cursus als geheel en binnen de bijeenkomsten / hoe werkt het geheugen en de herinnering, belang van waarneming en herinnering / omgaan met feedback op teksten / de leesautobiografie / basistechnieken voor autobiografisch werken (genogram, levensloopinterview, levenslijn) en mogelijkheden voor het schrijven / de autobiografie als genre in de literatuur: kenmerken en geschiedenis / verschillende methodes van het werken met levensverhalen / het probleem van de waarheid in het levensverhaal: feit of fictie? / eigen accenten van deelnemers in het werken met levensverhalen, toepassingsmogelijkheden in de werkpraktijk / maken van levensboeken / werkvormen en middelen bij het presenteren en vormgeven van het levensverhaal, bijvoorbeeld via taaldruktechnieken of via een combinatie met tekenen, beelden en foto’s / afsluiten en evalueren van een cursus levensverhalen schrijven, vervolgmogelijkheden

WerkwijzeDe training vindt plaats tijdens twee driedaagsen in het najaar van 2020: 14-16 oktober en 18-20 november 2020 in Maastricht. Je zult veel schrijven en werken aan de hand van oefeningen en zo ervaren hoe het is om met het eigen levensverhaal bezig te zijn. Vanuit deze ervaringen wordt telkens de link gelegd naar je eigen werkpraktijk: je onderzoekt toepassingsmogelijkheden en jouw eigen kwaliteiten (en jouw persoonlijke accenten). Voor eigen praktijkervaringen is genoeg ruimte. Theorie en praktijk zullen elkaar aanvullen tijdens de trainingsdagen. Je krijgt ondersteunend materiaal om thuis te lezen. Ook de oefeningen kun je thuis uitwerken.

Begeleiding door José Franssen, andragoge en deskundige op het terrein van het werken met levensverhalen. Zij gaf talloze cursussen levensverhalen schrijven en trainde vele docenten en andere beroepskrachten in bijvoorbeeld ouderenzorg, hulpverlening en geestelijke begeleiding in het werken met en schrijven van levensverhalen. Enkele relevante publicaties: Van vroeger, Levensverhalen schrijven met ouderen (1995) en In mijn koffer op zolder, Levensverhalen van ouderen voor ouderen (2008). Voor meer informatie: kijk op de website: www.josefranssen.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waar: in het Bezinningscentrum van de Zusters Onder de Bogen in Maastricht, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht, zie http://bijonsonderdebogen.nl/Het Bezinningscentrum van het enorme klooster van de Zusters Onder de Bogen ligt in het hartje van Maastricht. De Zusters hebben een grote kapel in een schitterende tuin, tegen de oude stadsmuren van de binnenstad. Een oase.

Wanneer: 14-16 oktober en 18-20 november 2020. We beginnen 14 oktober en 18 november om 14.00 uur en we eindigen 16 oktober en 20 november rond 16.00 uur.

Kosten: € 1050, inclusief btw. Hiervoor krijg je veertien trainingsdagdelen (ook in de avonduren),overnachtingen en volpension in het klooster. Als je een nacht meer wilt blijven in het klooster, kan dat: je betaalt dan € 30 per nacht bij. Je kunt een dag eerder komen en een dag later vertrekken.

Verder:De deuren van het klooster zijn van 8.00 uur tot 19.00 uur geopend. In het klooster is een recreatieruimte (alleen daar is wifi) waar je iets kunt drinken.Parkeren van je auto is een probleem in de binnenstad van Maastricht. Je kunt parkeren op de parkeerplaats aan de Cabergerweg (€ 9,- per etmaal, 10 minuten lopen via de Capucijnenstraat naar het klooster). Gratis parkeren kan bij treinstation Maastricht-Noord, waar elk kwartier een bus gaat naar het centrum van Maastricht, de Boschstraat (€ 2,- klein stukje lopen).

Inschrijven per email naar José Franssen: info@josefranssen.nl of via www.josefranssen.nl Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding en na betaling van een deel van het cursusgeld. Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen.

Meer informatie: José Franssen: 06-48 12 03 50 of info@josefranssen.nl

Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, / gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat / verleden dat herleeft, altijd toekomst is.Heer Bommelin: Marten Toonder, De Klokker, 1953