Artikelen

Werving, een kwestie van een lange ademPublicatie over buurtgerichte werving vanuit het VJV Maastricht. Een samenvatting ervan is gepubliceerd in het Informatie Bulletin van het VJV, nr. 213, maart 1980

VJV Maastricht en randgroepjongerenIn: Jeugd en Samenleving, themanummer ´Randgroepjongeren´, jaargang 11, nummer 4, april 1981

De kultuur van de vele moetens. Normen en waarden op de sociale akademieIn: Marge, jaargang 8, nummer 6, augustus 1984

Je leven in eigen hand? Autobiografisch schrijven als therapieIn: Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, jaargang 2, nummer 1, maart 1990

De lucht zit nog vol dagen. Over het leven van alleenstaande oudere vrouwenMogelijkheden en suggesties om met het boek te werken. Brochure, RIAGG Eindhoven en de Kempen, Eindhoven, 1992

Woongenot In: Lidie Cohen e.a.: Maastricht, een ander verhaal. Uitgeverij Kwartet, Maastricht, 1993

Het levensverhaal als mozaïek, Lezing voor het Congres van de Vereniging voor Psychogeriatrie, Een geheugen vol herinneringIn: bundel Congresbijdragen, VPG-congres, februari 1996

ABC van het levensverhaalRecensie in Senior, vaktijdschrift voor management en beleid in de ouderensector, 42e jaargang, nummer 9, september 1996

Reizen in verhalen. Het thema ´reizen´ schrijvend verkennenIn: Francien Simons, Pieter Quelle: Literatuureducatie in ontwikkeling. LOKV, Nederlands Instituut voor Kunsteducatie, Utrecht, 1997

Ogen en oren in de taal. Zintuigen als inspiratiebron voor lezen en schrijvenIn: Francien Simons, Pieter Quelle: Literatuureducatie in ontwikkeling. LOKV, Nederlands Instituut voor Kunsteducatie, Utrecht, 1997

Als een bord dat aan scherven is gevallen. Het schrijfproces en het levensverhaalIn: Aly Freije e.a. (red.): Fascinaties. Over starten, schrijven, herschrijven. Stichting Schrijven, Amsterdam, 1998

Een landschap van herinneringenIn: Gerda Breed e.a. (red.): Oud geboren om jong te sterven. Ouderenzorg en levensverhaal. Meinema, Zoetermeer, 1998

Eine Landschaft der ErinnerungIn: Kunst & Therapie, Zeitschrift für Theorie und Praxix künstlerischer Therapieformen. Nummer 1-2, 1998

Door mijn leven te vertellen krijgt het vorm. Motieven voor het schrijven van levensverhalenIn: Jan-Hein de Nobel, Sander van Vlerken (red.): Handboek voor schrijvers. Stichting Schrijven, Amsterdam, 1998

Een verhaal apart. Werken met levensboekenIn: Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, jaargang 10, nummer 4, augustus 1998

Uitgelezen In: Woordwerk, Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht, nummer 30, november 1998

Reizen in VerhalenSpeciale bijlage over reizen en schrijven bij tijdschrift Schrijven, jaargang 3, nummer 3, mei/juni 1999

Oudere vrouwen in de hoofdrol. Een cursus over beeldvormingIn: Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, jaargang 11, nummer 4, augustus 1999

Eerste fase Luisteren in je leunstoel afgerond. Enthousiasme over voorlezen aan ouderenIn: Symbiose Actueel, nummer 8, 1999

St. Jan Baptist profileert zich met voorleesproject. Luisteren in je leunstoelIn: Zorg en Ondernemen, Vaktijdschrift ouderenzorg, jaargang 11, nummer 2, maart 2000

Luisteren in je leunstoel. Voorlezen voor ouderen in het verzorgingshuisIn: Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, jaargang 12, nummer 2, april 2000

Luisteren in je leunstoel: een voorleesproject voor ouderen. Bijdrage aan kwaliteit van levenIn: B.A.-gezèt, instellingsblad van de Stichting B.A. Maastricht, nummer 355, april 2001

De nomade zoekt in ieder ding naar zinIn: E. Bohlmeijer, J. Franssen, P. Anzion: Zin in leven, persoonlijke verhalen over zingeving. Trimbos-instituut, Utrecht, 2003

Luisteren in je leunstoel, Voorlezen en kwaliteit van levenIn: Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, jaargang 16, nummer 5, oktober 2004

Luisteren in je leunstoel. Voorlezen en kwaliteit van levenIn: Volkshogeschoolwerk, Jaarbericht van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland, voorjaar 2005

Een boek met levensverhalen. Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes?In: SpraakSaam, Informatiekrant van stichting St. Anna, jaargang 1, nummer 2, juni 2005

Op zoek naar levensverhalen. Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes?In: Vierluik, medewerkerskrant van stichting St. Anna, jaargang 1, nummer 1, september 2005, en in: SpraakSaam, informatiekrant van stichting St. Anna, jaargang 1, nummer 3, september 2005

Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes? Een boek met levensverhalen van bewoners en personeel van St. AnnaIn: Indruk, uitgave van het Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, 27e jaargang, nummer 5, oktober 2005

Luisteren in je leunstoel. Voorlezen als instrument voor belevingsgerichte zorgIn: Geròn. Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, december 2005

Luisteren naar levensverhalen en maken van levensboeken met oudere verstandelijk gehandicapten. Heb ik zóveel verteld? Zóveel blaadjes?In: Volkshogeschoolwerk, Jaarbericht van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland, voorjaar 2006

Op zoek naar zin. Werken met levensverhalen voor ouderen met depressieve klachtenIn: Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, jaargang 18, nummer 5, oktober 2006

Luisteren in je leunstoel. Voorlezen als bijdrage aan kwaliteit van levenIn: Sjaak Körver en Paul Mulders (red.): Symbolisch bewustzijn - een dynamische kracht. De rol van de verbeelding binnen de geestelijke begeleiding van ouderen. valkhof Pers, Nijmegen, 2007

Onderweg ontdek ik stukjes waarheid: Motieven voor en betekenis van het schrijven van het eigen levensverhaalIn: Ernst Bohlmeijer e.a. (red.): De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2007

Intermezzo: Mijn leven? Ik kan er een boek over maken! Levensboeken in het kader van belevingsgerichte zorgIn: Ernst Bohlmeijer e.a. (red.): De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2007

Intermezzo: Luisteren in je leunstoel: Voorlezen aan ouderenIn: Ernst Bohlmeijer e.a. (red.): De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2007

Werken met levensverhalen en herinneringen in de GGZIn: PsychoPraxis, jaargang 9, nummer 4, augustus 2007

De verborgen vraagIn: Kaap Kunst, vaktijdschrift over actieve kunstbeoefening, juni 2009

Een landschap van herinneringen. Levensverhalen in de zorg. Met voorpublicatie 'Straks is alles weg'In AS, Maandblad voor de Activiteitensector, nummer 8/9, augustus/september 2015

Voorpublicatie Hou me maar vast Mijn moeder, Alzheimer en ik In: AS, Maandblad voor de Activiteitensector, nummer12, december 2015