In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen

In mijn koffer op zolder is een lees- en voorleesboek barstensvol verhalen over vroeger. Zevenentwintig ouderen schreven over gebeurtenissen en ervaringen uit hun eigen leven. Verhalen over lentes en liefdes van toen, de eerste auto, een baljurk en het badhuis. Verhalen over huizen en geuren van vroeger. Verhalen over zakgeld, zondagmorgens en zomeruitstapjes. Verhalen over oorlog en bevrijding, vaders en moeders, feesten en verdriet. Verhalen die eigen herinneringen op zullen roepen. In aanvullende interviews vertellen de ouderen wat het schrijven van die levensverhalen voor hen betekend heeft. Waaróm hebben zij hun levensverhalen geschreven? Wat leverde het hen op? En waarover gaan die verhalen? Het is als een caleidoscoop, want de motieven zijn veelkleurig en veelvormig, net als de onderwerpen. Ouderen willen hun verhalen doorgeven, de balans opmaken, terugblikken op het geleefde leven, orde scheppen in hun eigen herinneringen of met zichzelf in het reine komen. Via hun verhalen bevestigen ze zichzelf, ontmoeten ze mensen en zijn er nieuwe mogelijkheden tot gesprek. Het eigen levensverhaal als schatkist.

In mijn koffer op zolder is een leesboek voor op het nachtkastje, voor in de luie leesstoel en voor aan de ontbijttafel. Verhalen ván ouderen vóór ouderen en ook voor degenen die belangstelling hebben voor hun geschiedenis. Maar het is ook een voorleesboek: als we verhalen voorlezen aan geliefden, vaders, moeders, en oude mensen die we kennen, worden nieuwe verhalen wakker en komen we in gesprek met elkaar over vroeger. De interviews in het boek zetten ons bovendien aan het denken: over de zin van het eigen levensverhaal, over redenen om te schrijven, over het effect van het nadenken over het voorbije leven.

Het is een boek voor zowel mensen die op zoek zijn naar hun eigen herinneringen áls voor diegenen die beroepsmatig werken met ouderen en hun levensverhalen: activiteitenbegeleiders, verzorgenden, pastores en geestelijk verzorgers, hulpverleners, schrijfdocenten, ouderenadviseurs en welzijnswerkers.

José Franssen

Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2008

ISBN 987 90 313 5322 4

€ 37,95